Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

Som Solidaris 28 Abril 2012

Hola a tothom

Aquí teniu la editorial del darrer programa de Som Solidaris. Ben aviat l'enllaç al programa per poder escoltar-lo.

Sobre la Cultura…

Els drets humans són l’eix sobre el que es construeixen les activitats de la cooperació internacional. I la guia que ens serveix per definir i protegir aquests drets és la declaració universal dels drets humans signada l’any 1948.

Hi ha drets que mai oblidem, com el dret a la vida o a la llibertat política i religiosa. Però hi ha altres drets dels quals es parla poc: els drets culturals.

L’article 27 de la declaració dels drets humans diu que “tota persona té dret a participar lliurement a la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i els beneficis que hi resultin.

Es tracta d’un dret sovint oblidat, no només en les relacions de cooperació internacional, empeses per la urgència a tenir cura d’altres aspectes com la sanitat o l’educació. Oblidat també a casa nostra, on la mercantilització de la cultura crea una primera barrera econòmica, cada cop més insalvable, per accedir-hi i que avui és veu ja atacada des de polítiques neoliberals que governen l’estat i Europa.

Els drets culturals són drets habilitants. Això vol dir que, si no són reconeguts, si no apliquem el dret a la identitat cultural, l’educació i la informació, no es pot garantir la dignitat humana, ni es poden fer efectius altres drets. Sense el reconeixement de la pluralitat i la diversitat cultural, les societats plenament democràtiques no poden funcionar degudament.

La cultura ha de ser lliure, i ha de poder ser crítica amb allò que l’envolta. La cultura ens defineix i ens ajuda a comprendre el nostre entorn, ens integra en la comunitat.

La cultura és un mitjà a través del qual les societats expressen les seves aspiracions i malestar. De fet, la manca de democràcia passa sovint pel control i la censura de la cultura: són molts els escriptors, músics, artistes en general que es veuen obligats a exiliar-se en contextos poc democràtics. Però també els mitjans formen part de l’estructura cultural, i també aquí, hi ha discriminacions i manipulacions que deixen fora sectors importants de les societats.

Avui, quan fa només uns dies celebràvem Sant Jordi, el dia del llibre, ens cal reflexionar sobre què és la cultura, i sobre el seu paper en el desenvolupament i el benestar de les poblacions. Avui el dret a la cultura és un dret pel que lluitar a tot arreu, també a casa nostra.

zp8497586rq

Comments are closed.

%d bloggers like this: