Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

L’assemblea marca l’inici d’un nou curs d’activitats de Rubí Solidari

El passat dissabte 31 de gener, Rubí Solidari va celebrar l’assemblea anual ordinària, corresponent a l’any 2008. A la reunió es van aplegar una dotzena de socis i sòcies, i a banda de renovar la junta, es va aprovar el balanç d’activitats de l’any 2008 i el pla d’activitats per aquest 2009.

El balanç de l’any 2008 ha estat molt positiu per als socis de l’entitat, ja que s’han realitzat més de 30 activitats, sumant xerrades, sortida i venda de productes al carrer, el programa de ràdio, o les activitats pròpies del programa de les Estades Solidàries.

Pel que fa a aquest any 2009, Rubí Solidari mantindrà les mateixes activitats que l’any passat. A més, hi haurà algunes novetats, com ara un acte de celebració dels 15 anys de l’entitat, que es commemoren el proper mes de maig. També s’ha previst commemorar, al desembre, el 61è aniversari de la declaració dels Drets Humans.

Pel que fa a la junta de l’entitat, Josep Maria Pijuan continua al capdavant de Rubí Solidari con a president. Pilar Guillén i Rafa Contreras també continuaran com a vice-presidenta i tresorer respectivament. Tampoc hi ha canvis a la secretaria, on es mantenen en Sebastià Colomer i l’Òscar Olivares. D’altra banda, es recupera la figura de portaveu que exercirà l’Annia Garcia. Pel que fa a les vocalies, algunes s’han suprimit i se n’han creat de noves. Així, els grups de treball són: Projectes, Documentació, Comunicació, Brigades, Programa de Ràdio, Plana web i Blog.

Per últim, l’assemblea va valorar l’actitud de l’ajuntament de Rubí en negar finançar els projectes de cooperació presentats l’any 2008, tot argumentant la manca de justificació dels projectes d’anys anteriors, especialment el de una ciutat agermanada com es Ocotal a Nicaragua. Els projectes s’han quedat sense finançament perquè en la justificació d’alguns projectes anteriors, s’havien presentat fotocòpies de factures en lloc dels documents originals. També mancava justificar una partida d’emergència, que abans no era necessari justificar. Aquest fet és, segons l’assemblea, un excessiva aplicació burocràtica de la normativa de la convocatòria i una manca de voluntat política del equip de govern municipal de trobar una solució, donat que el consistori no va explicar quins documents mancaven fins que va ser massa tard.

Comments are closed.

%d bloggers like this: