Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

Assemblea Anual Ordinaria 2013

Estimat amic i amiga.
El proper dia 09 de febrer a les 17h, a CRAC Rubí, (C/ Sant Joan,1), celebrem l’Assemblea General Anual Ordinària de Rubí Solidari. Us convidem a tots a participar.

Entre els punts de l’ordre del dia (adjuntem al final d’aquesta carta), està el punt d’Exposició i aprovació del Programa d’Actuació i Sensibilització Anual per al 2013.
Com cada any voldríem que aquest programa es realitzes amb les aportacions de tothom, de totes les persones que directa o indirectament teniu quelcom a dir a Rubí Solidari, voldríem que aquest programa fos el conjunt d’aportacions de tots els socis, amics i simpatitzants. Desitgem que el programa anual sigui un conjunt de propostes i accions que facin de Rubí Solidari una ONG participativa i que sentiu com a vostra.
Us encoratgem a que presenteu les vostres propostes, per tal de continuar sent una ONG capdavantera en fer activitats de sensibilització a la nostra ciutadania.
Us preguem que poguem rebre les vostres propostes abans del 7 de febrer.
Adjunto fixa que ens podeu retornar, si us plau, a la següent adreça info@rubisolidari.org :

ACTIVITAT:
OBJECTIU :
DATA DE CELEBRACIÓ:
PRESSUPOST:
INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA:

Aquells que creieu que no teniu propostes a fer, també ens agradaria la màxima assistència a l’assemblea per poder tenir contacte amb tots vosaltres, i que ens doneu les vostres opinions. Amb la vostra col·laboració aconseguirem ser l’ONG de tothom.

Ordre del dia

17h Primera convocatòria

Exposició i aprovació Resum activitats 2012
Exposició i aprovació Balança econòmic 2012
Exposició i aprovació Pressupostos 2013
Exposició i aprovació Programa d’Actuació i Sensibilització Anual per al 2013.
Aprovació nova junta i càrrecs de Rubí Solidari per l’any 2013
Precs I preguntes
Cloenda

Moltes gràcies.
Rubí Solidari, acció local per una justícia global.

Pau Navarro

President Rubí Solidari

Comments are closed.

%d bloggers like this: