Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

Teixint solidaritat

Teixint solidaritat

Purificació Barceló

Aquest curs, els alumnes de tercer d’ESO de l’ Institut Duc de Montblanc participen en una experiència pilot a la ciutat promoguda per la Universitat de la Pau, Rubí Solidari i l’Ajuntament. Es tracta del projecte “teixint xarxes” que l’any vinent es podria estendre a la resta d’instituts de la ciutat.

Educadors de la Universitat de la Pau i de Rubí  Solidari, juntament amb els tutors de curs, dirigeixen set sessions d’uns tallers on es planteja als alumnes qüestions com ara què és la pau, la solidaritat, el repartiment de la riquesa al món o la resolució de conflictes.

Crec que ens hem de felicitar per aquesta iniciativa,  que ajudarà de ben segur aquests adolescents,  els adults de la societat de demà, a reflexionar sobre el món en què vivim, la distribució dels recursos, les migracions,  l’origen de les guerres,  de les desigualtats, sobre les conseqüències de la nostra societat de consum , el respecte a les diferències culturals… i també a entendre i a tenir una visió més justa, més àmplia, de fenòmens com ara les crisis econòmiques i els conflictes polítics arreu del món.

I ens hem de felicitat encara més si pensem que un estudi  de l’ Institut Català Internacional,  publicat aquest mes de febrer, ha detectat mancances importants en l’ensenyament de la història en els llibres de text de secundària, des d’una perspectiva de pau i solidaritat.

Segons aquest estudi,  si bé els estudiants coneixen conceptes com ara “conflicte social”  o “pobresa”, no aprofundeixen, per exemple, en les causes de l’existència de grups de població oprimits. Rarament se’ls parla dels drets humans des d’una concepció diferent a la liberal i,  pel que fa a la pau, la violència o el conflicte,  poques vegades els temaris s’endinsen en les causes i,  menys encara,  en les conseqüències sobre les persones d’aquests fenòmens.  L’estudi ha detectat també que les dones continuen en molts casos sent invisibles en l’explicació de la història i que la diversitat es tracta des d’una perspectiva excessivament euro cèntrica.

Més enllà de denunciar que cal replantejar l’enfocament d’aquests temaris, tallers com el de Teixint Xarxes poden ser una bona manera de corregir algunes d’aquestes tendències i de fer possible que els adolescents aprofundeixin sobre les causes dels conflictes, s’interessin per les conseqüències d’aquests en la població civil i tinguin, en definitiva,  una visió més crítica de la història. És una bona eina per reflectir que els conflictes també es poden resoldre des de la resistència no violenta i que la pobresa no és un fet fortuït, sinó que depèn de decisions econòmiques i polítiques a nivell mundial. Un ensenyament que, de ben segur, els servirà la resta de la seva vida…

Celebrem doncs la iniciativa de Rubí Solidari i de la Universitat de la Pau perquè contribueix a despertar en els adolescents una visió més universal de les causes dels conflictes i de les seves conseqüències i complementa la seva formació en la línia de possibilitar que es converteixin en uns ciutadans adults més justos, més difícils de manipular, més crítics i més solidaris.

Purificació Barceló, periodista.

Comments are closed.

%d bloggers like this: