Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

27 d'octubre de 2022
by admin
0 comments

JORNADA DE DEFENSA DELS DDHH

El Grup de Suport a Mohamed Said Badaoui ens demana ajut per difondre aquesta comunicat:

El 5 d’agost del 2022, Mohamed Said Badaoui va rebre una notificació d’acord d’iniciació del procediment administratiu d’expulsió seguint l’article 54.1.a) de la Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, la Llei d’Estrangeria que preveu l’expulsió de persones migrants que suposin un perill per a la seguretat nacional. Aquesta notificació recull com a acusació opinions subjectives islamòfobes sobre l’activisme, les opinions i les intencions de Mohammad com a president d’Adedcom, associació que es dedica a la defensa i la promoció dels drets de les persones musulmanes a Tarragona. Tot indica que l’ordre d’expulsió és motivada pel recurs que va presentar Mohamed contra la denegació de la nacionalitat; sembla que es busca castigar les persones que lluiten pels seus drets.

El suposat perill que suposa l’activisme de Mohammad per a la seguretat de l’estat està relacionat amb l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, opinió i participació, així com el dret d’associació recollit a la normativa estatal vigent. És especialment greu pel fet que suposa un assenyalament, criminalització i persecució de les persones musulmanes, que cerca vincular l’islam amb terrorisme o criminalitat, i perquè intenta silenciar les veus que denuncien el racisme i la islamofòbia institucional.

Sabem que el cas de Mohamed Said Badaoui no és únic: s’estan produint cada cop més atropellaments semblants contra els drets humans. Volem denunciar que aquests processos vulneren de manera flagrant els drets fonamentals d’aquestes persones. Davant d’aquesta greu situació, és urgent revisar el marc i el paradigma securitari de prevenció de la radicalització que permet als cossos de seguretat malinterpretar les idees, opinions i activitats de les persones musulmanes en clau criminalitzadora, amb conseqüències atroces a les vides d’aquestes persones i per a tota la societat.

Les entitats i persones sotasignades exigim la suspensió del procediment administratiu d’expulsió iniciat contra el Sr. Mohamed Said Badaoui i la revisió dels motius que l’han fonamentat, tenint en compte la islamofòbia estructural que configura la nostra societat en allò social, polític, simbòlic i institucional.

Impulsa: Grup de Suport a Mohamed Said Badaoui

28 d'abril de 2022
by admin
0 comments

VACANCES EN PAU 2022

Aquest estiu 2022 torna Vacances en Pau!! Després de dos anys en què la covid19 ens ho ha impedit, la Delegació Sahrauí a Catalunya juntament amb el moviment solidari amb el Poble Sahrauí, torna a organitzar el projecte de Vacances en Pau 2022, que a Rubí el desenvolupem des de Rubí Solidari. Vacances en Pau és un símbol de solidaritat amb els nens i les nenes sahrauís i un crit per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra que pateix el Poble Sahrauí. Aquest projecte tracta en què famílies catalanes acullen petits sahrauís dels campaments de refugiats a Tindouf, durant els dos mesos d’estiu. Aquest projecte que, malauradament per la situació en què es troba el Poble Sahrauí, fa més de 25 anys s’organitza a Catalunya, té com a objectiu facilitar que els infants refugiats puguin passar un estiu lluny de les dures condicions climatològiques dels campaments de refugiats, gaudint de moltes coses que només coneixen als llibres escolars (rius, muntanyes, el mar, … etc) i convivint amb nens i nenes de Catalunya per tenir una altra imatge del món, diferent a la que els mostra la dura realitat quotidiana dels campaments de refugiats on han nascut i on el Poble Sahrauí viu exiliat des de fa més de 47 anys. Tanmateix, és un projecte que facilita l’acostament entre dues cultures, la catalana i la sahrauí. Altres objectius, no menys importants, són el de facilitar a tots els infants participants l’accés a una revisió sanitària general i especialitzada per a aquells que ho necessitin, i una alimentació equilibrada durant aquests dos mesos. Aquest projecte és possible gràcies a la complicitat de les famílies catalanes, en concret en el nostre municipi rubinenques que acullen i comparteixen l’estiu amb infants sahrauís. Enguany reprenem el projecte amb força per continuar impulsant-lo amb la voluntat que la ciutat de Rubí torni a ser una ciutat acollidora amb els infants sahrauís. No només amb les famílies, sinó amb la participació en els casals d’estiu, la creació de xarxa relacional a l’entorn i la sensibilització de la causa del poble sahrauí. En aquests moments continuem buscant famílies acollidores que tinguin ganes de compartir els mesos de juliol i agost amb un infant sahrauí.
Rubi solidari TELEFON 935888643

2 d'abril de 2022
by admin
0 comments

SÀHARA LLIURE AUTODETERMINACIÓ !

RUBÍ SOLIDARI vol mostrar la seva més enèrgica repulsa i «total rebuig cap al Govern espanyol» pel seu nou posicionament favorable a la proposta marroquina en el conflicte del Sàhara.

Per a RUBÍ SOLIDARI, aquest canvi d’actitud suposa l’abandó del dret internacional i la renúncia completa de l’Estat espanyol a les seves obligacions perquè, segons estableix l’ONU, Espanya continua sent la potència responsable del procés de descolonització començat en 1975 i encara no conclòs.

RUBÍ SOLIDARI qualifica l’acció de «nova traïció del Govern espanyol de Pedro Sánchez al poble sahrauí i als seus legítims representants com una puntada flagrant als drets humans». Però, també, com un incompliment amb els votants del PSOE «i el seu propi programa electoral de 2019, que reclamava el dret d’autodeterminació per als habitants del Sàhara.

Aquest nou posicionament és, inexplicablement, del tot contrari al que defensa aquest Govern per a Ucraïna. El fet que aquesta decisió hagi estat avançada públicament per mitjans marroquins posa en evidència la manera covarda d’actuar i la hipocresia d’un Govern que utilitza dues vares de mesurar i que cedeix davant el xantatge i la pressió del Marroc utilitzant als sahrauís, una vegada més, com a moneda de canvi».

23 de gener de 2022
by admin
0 comments

PETICIÓ D’ADHESSIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL AL TRACTAT SOBRE PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS


En el primer aniversario de su entrada en vigor, 35 organizaciones de la sociedad
civil piden al Gobierno que ejerza un liderazgo de paz mediante la adhesión
del Estado español al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
(TPAN)


Un año después de su entrada en vigor, 59 Estados ya han ratificado el TPAN, 30 lo han
firmado y tienen pendiente su ratificación, y otros 49 han expresado su apoyo al Tratado en
la ONU.
Pedimos al Gobierno español que firme el Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares y apoye su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados.
Y como primer paso en esta dirección, instamos al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que
siga el ejemplo de Noruega y Alemania, dos socios de la OTAN, y que España asista
como Estado observador a la primera Conferencia de Estados parte del TPAN que
tendrá lugar en Viena del 22 al 24 de marzo de 2022.
El Gobierno español tiene una excelente oportunidad para ejercer un liderazgo de paz ante
sus socios de la UE y la OTAN, alineándose con la voluntad mayoritaria de la población
española y mundial en favor de la prohibición efectiva de las armas nucleares.
De hecho, una encuesta reciente estableció que el 89% de la población española cree que
España debería unirse al Tratado (sólo el 4% se opone) y diversas iniciativas han contado
con el apoyo de varios grupos parlamentarios. A pesar de todos los esfuerzos, el objetivo de
la adhesión del Gobierno español al TPAN no se ha logrado aún.
Qué es el TPAN y qué aporta
El 7 de julio de 2017, después de una década de movilizaciones de la Campaña
Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) y de sus entidades
asociadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un acuerdo mundial para
prohibir las armas nucleares, conocido oficialmente como el Tratado sobre la Prohibición
de las Armas Nucleares (TPAN – TPNW en sus siglas en inglés). Un Tratado que resalta
el impacto humanitario catastrófico de cualquier uso de este tipo de armamento. Dos años y
medio más tarde, el 22 de enero de 2021, el Tratado entró en vigor al conseguir la
ratificación necesaria de 50 países. Este nuevo instrumento jurídico ofrece una
alternativa poderosa a un mundo en el que no se pone fin a las amenazas de
destrucción masiva. Antes de aprobar el Tratado, las nucleares eran las únicas armas de
destrucción masiva que no estaban sujetas a una prohibición categórica, pese a sus
consecuencias humanitarias y medioambientales catastróficas, generalizadas y
persistentes. El nuevo acuerdo cubre, por tanto, una gran laguna del derecho internacional.
Este Tratado se basa en las reglas y principios de la ley humanitaria y en ningún caso
los países pueden desarrollar, ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer,
almacenar, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares, o permitir el
estacionamiento de dichas armas en su territorio. Así mismo, el TPAN obliga a las
partes a proporcionar asistencia a aquellos que han sufrido como consecuencia del uso y
ensayo de armas nucleares en todo el mundo, y a adoptar medidas para reparar los
entornos contaminados. El TPAN, por tanto, contribuye a proteger los derechos
humanos de las víctimas y el medioambiente.
Qué diferencia introduce sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)
Los críticos al TPAN alegan que éste debilita al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)
que entró en vigor en 1970. Pero la realidad nos muestra que el TNP no ha sido
efectivo, aunque haya disminuido el número total de cabezas nucleares, ha duplicado
el número de países que las poseen y estamos asistiendo a una nueva carrera de
modernización de las armas nucleares. El TPAN, a diferencia del TNP, obliga a asistir a
las víctimas por el uso o por los ensayos de las armas nucleares y a tomar medidas para
restaurar medioambientalmente las áreas contaminadas.
Un Tratado para la protección de la vida en la Tierra y los DDHH
El TPAN es el primer acuerdo multilateral que prohíbe íntegramente las armas nucleares
declarándolas ARMAS ILEGALES y también el primer acuerdo que contiene disposiciones
para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de las
mismas. También, ha sido considerado la primera ley feminista sobre armas nucleares.
Desde el preámbulo reconoce su impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas y pueblos
indígenas, urge a una participación más equitativa de las mujeres en los procesos de
desarme, la asistencia a las víctimas y la reparación de los daños medioambientales que
provocan.
Mediante la prohibición explícita e inequívoca del uso de armas nucleares, el TPAN envía
una señal contundente: su uso sería inaceptable desde una perspectiva ética,
medioambiental y humanitaria y, además, sería ilegal conforme al Derecho Internacional
Humanitario (DIH).
Las armas nucleares son el armamento más inhumano e indiscriminado jamás
creado. Violan el derecho internacional, causan graves daños al medio ambiente,
socavan la seguridad nacional y mundial y desvían vastos recursos públicos para la
satisfacción de las necesidades humanas y el cuidado de la vida en el planeta.
Para las entidades que trabajamos por una cultura de paz, los derechos humanos, los
derechos del planeta Tierra, los derechos de las mujeres y las niñas y niños, el desarme
total y universal, la justicia, la investigación y la educación para la paz, la memoria, el
diálogo, los valores universalistas, la cooperación, el multilateralismo…, la Campaña ICAN y
la entrada en vigor del TPAN ofrecen una extraordinaria oportunidad para seguir sumando
esfuerzos para la construcción de la paz mundial.
Mientras los riesgos que tiene ignorar el Tratado son inasumibles, las oportunidades
para la paz que se abren con la ratificación del mismo interpelan al Estado español y
a toda su población.
%d bloggers like this: