Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

Eleccions municipals a Turquia 2009

La companya Irene Zarza, membre de Rubí Solidari, va participar el 29 de març en una delegació d'observadors del procés electoral municipal a Turquia. La delegació catalana es va desplaçar a la regió de Diyarbakirde majoria kurda; de fet, l'objectiu de la delegació era garantir els drets d'aquesta minoria en el procés democràtic.

La delegació ja ha elaborat l'informe sobre el procés. Podeu descarregar el document, en format pdf, aquí.

De moment, us deixem un extracte de les conclusions:

Les principals conclusions que podem donar, a partir de les dades observades i tenint en compte les limitacions i objectius assenyalades en la introducció d’aquest informe:

1. S’ha constatat una intensa coacció psicològica i física envers les candidatures observades del DTP, els dies previs a les eleccions.

2. Pel que fa als nuclis observats, en tots els centres electorals del nucli de “Kulp” hi ha hagut presència normalitzada de forces de seguretat de caràcter policial. En les zones rurals, s’ha observat una important presència de l’exèrcit i de la milícia paramilitars.

3. A la mateixa zona observada, s’ha observat l’existència dels elements formals propis d’un procés electoral. Amb tot, s’han detectat algunes irregularitats, d’organització, d’infrastructura i pressió simbòlica –ja detallades al punt 3. Aquesta situació irregular s’ha agreujat als col·legis de forma significativa en les zones rurals.

4. La impossibilitat d’accés al col·legi electoral al final de la jornada per part dels observadors no ha permès avaluar els procediments que permetin validar unes mínimes garanties en el recompte de vots. Tanmateix, malgrat la manca d’acreditació s’ha permès la tasca dels observadors en tot el procés.

5. La presència d’observadors internacionals a les eleccions ha ajudat a frenar el frau i les irregularitats. La nostra observació no ha detectat frau massiu, per bé que sí les condicions necessàries perquè el frau pogués existir. No obstant això, altres delegacions destinades a altres circumscripcions sí que han reportat frau massiu.

zp8497586rq

Comments are closed.

%d bloggers like this: