Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

Assemblea de Rubí Solidari

El proper dissabte 31 de gener, a les 17 hores, Rubí Solidari convoca l’Assemblea Ordinària.

És important que hi assisteixi el màxim nombre de persones possibles, tots els socis i sòcies esteu convocats perquè digue la vostra, proposeu, participeu, opineu i continueu donant impuls a l’entitat.

L’ordre del dia és el següent:

  • Lectura i aprovació de l’ acta de l’ Asemblea de la sessió anterior.
  • Exposició i aprovació de la Memòria de l’any 2008.
  • Exposició i aprovació del Programa d’ Actuació Anual per a12009.
  • Renovació de la Junta d’ Administració de l’ entitat.
  • Estat de comptes de l’exercici 2008 i pressupost pel 2009.
  • Precs i preguntes.

Comments are closed.

%d bloggers like this: